Home
Links
Kwaliteitslabel
Missie
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Missie

MLWB vzw, ofwel Meetjeslandse Leerwerkbedrijven vzw, is een onafhankelijke vereniging die haar werkingsgebied heeft in het Meetjesland.

In dit werkingsgebied willen wij de maatschappelijke integratie van risicogroepen bevorderen door het verhogen van hun opleidings-, begeleidings- en tewerkstellingskansen.
We richten ons daarbij prioritair op langdurig werkzoekenden en leefloners, maar daarnaast worden ook voor andere personen uit kansengroepen projecten opgezet.

De kennis en ervaring die we hieruit putten willen we tenslotte ook delen met andere actoren binnen en buiten ons werkingsgebied.

Activiteiten

MLWB organiseert vooral activiteiten rond begeleiding, tewerkstelling en opleiding van risicogroepen.

Met het oog op het realiseren van duurzame tewerkstellingskansen, werd daarnaast ook een dienstencheque-afdeling binnen de vzw opgericht. Deze afdeling staat in voor activiteiten in het kader van de dienstencheques bij particulieren thuis, oa: schoonmaken, ramen wassen, strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden en boodschappen doen,...

De vzw kan ook projecten ondersteunen, opzetten en/of coördineren buiten het eigen werkingsgebied.

Visie

De organisatie stelt in haar activiteiten volgende uitgangspunten centraal:

- arbeid is een belangrijke hefboom voor maatschappelijke integratie

- elke (leer)werknemer/deelnemer moet individueel en vraaggericht benaderd worden

- elke (leer)werknemer/deelnemer meot integraal benaderd worden 
©2017 webdesign btwebdesign